Kelly Clarkson Whyyawannabringmedown Türkçe Çeviri

Kelly Clarkson Whyyawannabringmedown Türkçe Çeviri

This situation if it gets any deeper could be critical
Eğer bur durum daha derinleşseydi kritik olabilirdi
I'm not your love monkey so be takin' back all of the lies you sold
Ben senin aşk maymunun değilim sattığın tüm yalanları geri al
What did you want me to be yeah
Ne olmamaı istiyorsun
It's just too much now so tell me so tell me so tell me
Bu şimdi çok fazla bu yüzden söyle bana
1 2 3 4

[Chorus]
So what's your evil attitude
Kötü tutumun nedir
When you got me spendin' my time pleasing you
Bana sahip olduğunda seni memnun etmek için zamanımı harcıyorum
Why must you keep me underground
Neden beni yerin altında tutmak zorundasın
Tell me tell me whyyawannabringmedown
Söyle bana neden beni indirmek istiyorsun
Is it too much to give a damn
Bir lanet vermek için çok mu fazla bu
When I'm givn' you one hundered and ten
Sana bir yüzlük ve onluk verdiğimde
Don't blink 'cause I won't be around
Gözünü kırpma çünkü etrafta olmayacağım
Tell me tell me whyyawannabringmedown
Söyle bana neden beni indirmek istiyorsun

Now your transmission is on the negative you're on a losin' streak
İletimin negatif olduğunda izini kaybediyorsun
This information is getting ordinary and you're losin' me
Bu bilgi sıradanlaşıyor ve beni kaybediyorsun
What's with your hostility
Senin düşmanlığınla ilgili
Oh when the lights on me
Işıklar üzerimde olduğunda
When you're down to the last chance
Son şansın için düştüğünde
So tell me so tell me so tell me
Bu yüzden söyle bana
Uno Dos Tres Quatro

[Chorus]

Was it all just a waste of time
Hepsi vakit kaybı mıydı
Well I don't wanna spend my whole life thinkin' 'bout it
Peki tüm hayatımı bunu düşünerek geçirmek istemiyorum
Baby this is where I draw the line
Bebeğim çizgiyi çektiğim yer burası
Think I'm done
Bence bitirdim
SOMEBODY!
Biri !