Anna German Over and Over Türkçe Çeviri

Anna German Over and Over Türkçe Çeviri

LYRİCS:
There's a theme that goes over and over
and over and over within me.
And it tells me that you and you only
were meant for my lonely old heart.
Like a constant repeat of a pendulum
beat of a jungle drum in me,
It keeps saying this over and over:
Oh, why have you drifted apart?

I go searching through thousands of places
and thousands of faces to find you.
It's like searching the heavenly spaces
for one out of millions of stars.
But I follow a song made of heartache and longing
that you left behind you,
That keeps telling me over and over:
There's no love on Earth that is ours.

The rain goes pit-a-pat on the pavement
And beats a tattoo upon my brain.
It seems to mock me with this refrain:
You're chasing a memory,
You're searching in vain.

I awake with a start and I cry
that my poor goddamn heart is mistaken.
For my life would be over
if surely I knew I could never find you.
And a hope that has wings and sings over and over,
and will not be shaken,
Keeps reminding me someday I'll find you,
and someday we'll start life anew.


TÜRKÇE ÇEVİRİ:
Çalan bir tema müziği var tekrar ve tekrar
ve tekrar ve tekrar benim içimde.
Ve bana senin ve yalnız senin
yalnız yaşlı kalvim için olduğunu söyler.
Bir sarkacın sürekli tekrar edişi gibi
içimdeki bir orman davulu vuruşu gibi,
Tekrar ve tekrar söylemeye devam ediyor:
Ha, neden bağları koparıyorsun ki?

Binlerce yeri ve binlerce yüzü
Araştırmaya gittim seni bulabilmek için.
Cennetlik mekanlar aramak gibi
Milyonlarca yıldızdan birisi için.
Özlem ve kalp ağrısı için yapılmış bir şarkıyı izledim
senin ardında bıraktığın,
Bana tekrar ve tekrar söylemeye devam eden:
Dünya'da aşk yoktur bize ait olan.

Yağmur kaldırıma çarpıyor
Ve beynimdeki bir trampet gibi çalıyor.
Bu nakaratla benimle alay ediyor gibi:
Bir hatırayı kovalıyorsun,
Arayışın beyhude.

Bir başlangıçla uyanıyorum ve ağlıyorum
yanılmış bu Allah'ın belası zavallı kalbime
Hayatım bitmiş olabileceği için
seni asla bulamayacağımı kesin olarak bilebilseydim.
Ve kanatları olan bir umut ve tekrar ve tekrar şarkı söyleyip duruyor, ve sarsılmayacak,
Bir gün seni bulacağımı anımsatıp duruyor bana,
Ve bir gün yepyeni bir hayata başlayacağız.

Popular posts from this blog

KOBALT & YEKO BOYNA GALAVA ŞARKI SÖZÜ

Depeche Mode Precious Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)

Mitski - My Love Mine All Mine Lyrics