Burzum Dunkelheit Türkçe Çeviri

Burzum Dunkelheit Türkçe Çeviri

LYRİCS:
When night falls,
She cloaks the world.
An impenetrable darkness...
A chill rises from the soil,
and contaminates the air.
Suddenly, life has new meaning...


TÜRKÇE ÇEVİRİ:
Gece çöktüğünde,
Dünyayı örtbas ediyor.
Akıl ermez bir karanlık...
Topraktan bir soğuk yükseliyor,
ve havayı bozuyor.
Birdenbire, hayatın yeni bir anlamı var...