Daft Punk Human After All Türkçe Çeviri

Daft Punk Human After All Türkçe Çeviri

LYRİCS:
We are human... after all
Much in common. After all
[x8]

Human, human, human, human,
Human, human, human, human,
Human, human, human, human,
Human, human, human after all
[x7]


TÜRKÇE ÇEVİRİ:
İnsanız... her şeye rağmen
Oldukça benzer. Her şeye rağmen
(x8)

İnsan, insan, insan, insan
insan, insan, insan, insan
insan, insan, insan, insan
insan, insan, insan her şeye rağmen
(x8)