Kelly Clarkson Mrs. Right Türkçe Çeviri

Kelly Clarkson Mrs. Right Türkçe Çeviri

Your feelin brave
Cesur hissediyorsun
He just glanced your way
Yoluna bakıyorsun sadece
You shouldn't stay
Kalmamalısın
But its really not that late
Ama gerçekten geç değil
So you say
Bu yüzden diyorsun
As you flip your hair and bat your eyes
Saçlarını çevirirken ve gözlerini kırparken
His way
Onun yolu
Honey your mistaken cuz
Tatlım hatalısın çünkü

He's my baby
O benim bebeğim
Maybe you might catch his eye
Belki onun gözünü yakalayabilirsin
But I aint worried
Ama endişelenmiyorum
Cuz girl he comes home to me at night
Çünkü kızım gece o bana eve dönecek
Your not the first and probably not the last
İlk değilsin ve son da olmayacaksın
Whos gunna try
Kim deneyecek
But you'll find that your all wrong
Ama tüm yanlışlarını bulacaksın
Meet Mrs. Right
Bayan doğruyla tanış

I dont blame you
Seni suçlamıyorum
He's really something else
O gerçekten bir şey
I'd want him too
Onu istiyordum
Oh wait he's mine already
Oh bekle o zaten benimdi
How rude of me to rub it in
Bunu tekrarladığım için nasıl da kabayım
But girl I'm through
Ama kzım atlatıyorum
Watching
İzliyorum
And I'm warning you cuz
Ve seni uyarıyorum çünkü

He's my baby
O benim bebeğim
Maybe you might catch his eye
Belki onun gözünü yakalayabilirsin
But I aint worried
Ama endişelenmiyorum
Cuz girl he comes home to me at night
Çünkü kızım gece o bana eve dönecek
Your not the first and probably not the last
İlk değilsin ve son da olmayacaksın
Whos gunna try
Kim deneyecek
But you'll find that your all wrong
Ama tüm yanlışlarını bulacaksın
Meet Mrs. Right
Bayan doğruyla tanış

Just when the coast is clear
Sadece sahil açıkken
You move near
Yakınlaşıyorsun
Inching closer
Yavaş yavaş yakınlaşıyorsun
Closer to him and with that
Ona yakın ve bununla
Angel smile
Melek gülümsemesi
You suddenly see my
Birdenbire görürsün
One little problem
Küçük bir problemimi
Im not the sheriff kind
Şerif türünde değilim

He's my baby
O benim bebeğim
Maybe you might catch his eye
Belki onun gözünü yakalayabilirsin
But I aint worried
Ama endişelenmiyorum
Cuz girl he comes home to me at night
Çünkü kızım gece o bana eve dönecek
Your not the first and probably not the last
İlk değilsin ve son da olmayacaksın
Whos gunna try
Kim deneyecek
But you'll find that your all wrong
Ama tüm yanlışlarını bulacaksın
Meet Mrs. Right
Bayan doğruyla tanış

Popular posts from this blog

KOBALT & YEKO BOYNA GALAVA ŞARKI SÖZÜ

Depeche Mode Precious Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)

Mitski - My Love Mine All Mine Lyrics