Kelly Clarkson Why Don't You Try Türkçe Çeviri

Kelly Clarkson Why Don't You Try Türkçe Çeviri

I am a woman
Ben bir kadınım
Cut in two
İkiye ayrılmış
By ambitious pride
Hırslı gururdan
Stuck in my ways
Yollarımda takıldım
Between you and my other life
Sen ve diğer hayatım arasında

Now I have been around enough to know when love has ended
Şimdi aşk bittiğinde bilmeye yetecek kadar etrafta oldum
But I believe that you and I deserve to be extended
Ama inanıyorum ki sen ve ben dahasını hak ediyorduk

So why don't you try
Öyleyse neden denemiyorsun
To make me stay
Kalmam için çalışmıyorsun
When it's time to go
Gitme zamanı geldiğinde
Why don't you try
Neden denemiyorsun
To stand in my way
Yolumda durmayı
'Cause we both know
Çünkü ikimizde biliyoruz ki
I can't stop myself
Kendimi durduramam

Our empty house
Bizim boş evimiz
You occupy
Oturuyorsun
When I'm far away
Ben uzaklardayken
Heavier hearts won't justify
Ağır kalpler huzur bulmayacak
Why I'm gone today
Bugün gitmemin nedeni

Now I have hung a cloud above our lives from always leaving
Şimdi her zaman terk eden hayatlarımızdan yukarıdaki bir buluta asılıyım
Figured you would at least make me give a better reason
Seni anladım en azından bana daha iyi bir neden veremez miydin

So why don't you try
Öyleyse neden denemiyorsun
To make me stay
Kalmam için çalışmıyorsun
When it's time to go
Gitme zamanı geldiğinde
Why don't you try
Neden denemiyorsun
To stand in my way
Yolumda durmayı
'Cause we both know
Çünkü ikimizde biliyoruz ki
I can't stop myself
Kendimi durduramam

In the early mornings when I'm up before dawn
Sabahın erken saatlerinde şafaktan önce ayaktayım
You say "why don't you stay" but you keep sleeping on
Diyorsun ki ‘neden kalmıyorsun' ama uyumayı sürdürüyorsun
Maybe you're just used to me being gone
Belki gidiyor oluşuma sadece alışıksın
Cause if you know that I don't want to go
Çünkü bilmek istiyorsan gitmek istemiyorum

So why don't you try
Öyleyse neden denemiyorsun
To make me stay
Kalmam için çalışmıyorsun
When it's time to go
Gitme zamanı geldiğinde
Why don't you try
Neden denemiyorsun
To stand in my way
Yolumda durmayı
'Cause we both know
Çünkü ikimizde biliyoruz ki
I can't stop myself
Kendimi durduramam

Why don't you
Neden
Why don't you try
Öyleyse neden denemiyorsun
When it's time to go, oh
Gitme zamanı geldğinde
'Cause I don't want to have to go
Çünkü gitmek zorunda olmak istemiyorum
And be the one to leave you holding on alone
Ve seni yalnız bırakıp gidecek tek kişi olmak istemiyorum
But this, this is my goodbye
Ama bu bu benim vedam

So why don't you try
Öyleyse neden denemiyorsun
Oh oh, oh
Why don't you
Öyleyse neden denemiyorsun
Why don't you
Öyleyse neden denemiyorsun
Why don't you try
Öyleyse neden denemiyorsun