Regina Spektor You've Got Time Türkçe Çeviri

Regina Spektor You've Got Time Türkçe Çeviri

LYRİCS:
The animals, the animals
Trapped, trapped, trapped 'till the cage is full
The cage is full
Stay awake
In the dark, count mistakes
The light was off but now it's on
Searching the ground for a bitter song
The sun is out, the day is new
And everyone is waiting, waiting on you
And you've got time
And you've got time

Think of all the roads
Think of all their crossings
Taking steps is easy
Standing still is hard
Remember all their faces
Remember all their voices
Everything is different
The second time around

The animals, the animals
Trapped, trapped, trapped 'till the cage is full
The cage is full
Stay awake
In the dark, count mistakes
The light was off but now it's on
Searching the ground for a bitter song
The sun is out, the day is new
And everyone is waiting, waiting on you
And you've got time
And you've got time
And you've got time.


TÜRKÇE ÇEVİRİ:
Hayvanlar, hayvanlar
Tıkılmışlar, tıkılmışlar, kafes dolana kadar tıkılmışlar
Kafed doldu
Uyanık kal
Karanlıkta, hataları say
Işık kapalıydı ama şimdi açık
Acı bir türkü için yeri arıyor
Güneş gitti, gün yeni
Ve herkes bekliyor, bekliyor seni
Ve senin zamanın var
Ve senin zamanın var

Tüm yolları düşün
Onların tüm geçitlerini düşün
Adım atmak kolay
Yerinde durmak zordur
Hepsinin yüzünü hatırla
Hepsinin sesini hatırla
Herkes farklıdır
Buralardaki ikinci sefer

Hayvanlar, hayvanlar
Tıkılmışlar, tıkılmışlar, kafes dolana kadar tıkılmışlar
Kafed doldu
Uyanık kal
Karanlıkta, hataları say
Işık kapalıydı ama şimdi açık
Acı bir türkü için yeri arıyor
Güneş gitti, gün yeni
Ve herkes bekliyor, bekliyor seni
Ve senin zamanın var
Ve senin zamanın var
Ve senin zamanın var
Ve senin zamanın var.