Skip to main content

Charlie Puth Marvin Gaye Türkçe Çeviri ft. Meghan Trainor

Charlie Puth Marvin Gaye Türkçe Çeviri ft. Meghan Trainor

Let's Marvin Gaye and get it on*
Hadi Marvin Gaye ve get it on*
You got the healing that I want
İstediğim şifadan sende var
Just like they say it in the song
Şarkıda söyledikleri gibi
Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on
Şafağa kadar , Marvin Gaye ve lets get it on

[Charlie]
We got this king size* to ourselves
Kendi büyük boyutlarımıza* sahibiz
Don't have to share with no one else
Başka biriyle paylaşmak zorunda değiliz
Don't keep your secrets to yourself
Sırlarını kendine saklama
It's karma sutra show and tell*
Bu bir karma sutra *gösterisi ve söyle

Woah
There's loving in your eyes
Gözlerinde aşk var
That pulls me closer
Bu beni daha yakına çekiyor
It's so subtle*, I'm in trouble
Bu çok ince (kurnazca )* seninle başım belada

But I'd love to be in trouble with you
Ama , başımın senle belada olmasını seviyorum

Let's Marvin Gaye and get it on*
Hadi Marvin Gaye ve get it on*
You got the healing that I want
İstediğim şifadan sende var
Just like they say it in the song
Şarkıda söyledikleri gibi
Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on
Şafağa kadar , Marvin Gaye ve lets get it on

[Meghan Trainor]
And when you leave me all alone
Ve sen beni tek başıma bıraktığın zaman
I'm like a stray without a home
Evsiz bir başıboş kimse gibi hissediyorum
I'm like a dog without a bone
Kemiği olmayan köpek gibiyim
I just want you for my own
Seni sadece kendim için istiyorum
I got to have you babe
Sana sahip olmalıyım bebeğim

Woah
There's loving in your eyes
Gözlerinde aşk var
That pulls me closer
Bu beni daha yakına çekiyor
It's so subtle,* I'm in trouble
Bu çok ince (kurnazca )* seninle başım belada

But I'd love to be in trouble with you
Ama , başımın senle belada olmasını seviyorum

Let's Marvin Gaye and get it on*
Hadi Marvin Gaye ve get it on*
You got the healing that I want
İstediğim şifadan sende var
Just like they say it in the song
Şarkıda söyledikleri gibi
Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on
Şafağa kadar , Marvin Gaye ve lets get it on

*Marvin Gaye - Lets Get It On şarkısından bahsediyor
*King Size - En büyük boyutları belirtmek için kullanılır şarkıda boyutlarımızın büyüklüğünden gücünden bahsediliyor sanırım
*Karma Sutra - Karma'yı bilirsiniz birine ne yapmışsanız ileriki zamanlarda başınıza gelir inancı
*Subtle - ince düşünülmüş kurnazca yapılan hareketler