Daniel Johnston Story Of An Artist Türkçe Çeviri

LYRİCS:

Listen up and I'll tell a story
About an artist growing old
Some would try for fame and glory
Others aren't so bold

Everyone, and friends and family
Saying, "Hey! Get a job!"
"Why do you only do that only?
Why are you so odd?
We don't really like what you do.
We don't think anyone ever will.
It's a problem that you have,
And this problem's made you ill."

Listen up and I'll tell a story
About an artist growing old
Some would try for fame and glory
Others aren't so bold

The artist walks alone
Someone says behind his back,
"He's got his gall to call himself that!
He doesn't even know where he's at!"
The artist walks among the flowers
Appreciating the sun
He does this all his waking hours
But is it really so wrong?

They sit in front of their TV
Saying, "Hey! This is fun!"
And they laugh at the artist
Saying, "He doesn't know how to have fun."
The best things in life are truly free
Singing birds and laughing bees
"You've got me wrong", says he.
"The sun don't shine in your TV"

Listen up and I'll tell a story
About an artist growing old
Some would try for fame and glory
Others aren't so bold

Everyone, and friends and family
Saying, "Hey! Get a job!"
"Why do you only do that only?
Why are you so odd?
We don't really like what you do.
We don't think anyone ever will.
It's a problem that you have,
And this problem's made you ill."

Listen up and I'll tell a story
About an artist growing old.
Some would try for fame and glory
Others just like to watch the world
TÜRKÇE ÇEVİRİ:

Dinleyin, bir hikaye anlatacağım
Büyümekte olan bir sanatçı hakkında
Bazıları şan ve şöhret için dener
Diğerleri çok cesur değildir

Herkes, arkadaşları ve ailesi
'Hey! Kendine bir iş bul!” diyor
'Neden sadece bunu yapıyorsun?
Neden bu kadar garipsin?
Yaptığın şeyi pek sevmiyoruz
Herhangi birinin de seveceğini düşünmüyoruz
Bu sahip olduğun bir sorun
Ve bu sorun seni hasta etti

Sanatçı yalnız başına yürüyor
Birisi onun arkasından
'Kendine doğru düzgün bir hayat yarat
Nerede olduğunu bile bilmiyor!” diyor
Sanatçı çiçeklere doğru yürüyor
Güneşe teşekkür ediyor
Bunu uyanık olduğu zamanlarda hep yapar
Ama bu gerçekten yanlış mı?

Televizyonun önünde oturuyorlar
'Hey! Bu eğlenceliymiş!” diyorlar
Ve sanatçıya gülüyorlar
'O nasıl eğleneceğini bilmiyor” diyorlar
Hayattaki en iyi şeyler tamamen parasızdır
Şarkı söyleyen kuşlar ve gülen arılar
'Beni yanlış anladınız” diyor sanatçı
'Güneş televizyonunuzda parlamaz”

Dinleyin, bir hikaye anlatacağım
Büyümekte olan bir sanatçı hakkında
Bazıları şan ve şöhret için dener
Diğerleri sadece dünyayı izlemeyi sever