Elton John Skyline Pigeon Türkçe Çeviri

Elton John Skyline Pigeon Türkçe Çeviri

Turn me loose from your hands
Serbest bırak beni ellerinden
Let me fly to distant lands
İzin ver uzak topraklara uçayım
Over green fields, trees and mountains
Yeşil tarlaların, ağaçların ve dağların üstünden
Flowers and forest fountains
Çiçeklerin ve orman çeşmelerinin
Home along the lanes of the skyway
Havayolunun şeritlerindeki evin

For this dark and lonely room
Bu karanlık ve yalnız oda için
Projects a shadow cast in gloom
Kasvetli bir gölge yansıyor
And my eyes are mirrors
Ve benim gözlerim aynası
Of the world outside
Dışarıdaki dünyanın
Thinking of the way
Bir yol düşünüyor
That the wind can turn the tide
Rüzgarın işleri yoluna koyabileceği
And these shadows turn
Ve bu gölgeler dönüşüyor
From purple into grey
Mordan, griye

For just a Skyline Pigeon
Bir Ufuk Güvercini için
Dreaming of the open
Açıkları hayal ediyor
Waiting for the day
O günü bekliyor
He can spread his wings
Kanatlarını açabileceği
And fly away again
Tekrar uçabileceği
Fly away skyline pigeon fly
Uç uzaklara ufuk güvercini, uç
Towards the dreams
Hayallerine doğru
You've left so very far behind
Daha önce arkanda bıraktığın

Fly away skyline pigeon fly
Uç uzaklara ufuk güvercini, uç
Towards the dreams
Hayallerine doğru
You've left so very far behind
Daha önce arkanda bıraktığın

Just let me wake up in the morning
İzin verin sabah uyanayım
To the smell of new mown hay
Yeni biçilmiş otların kokusuna
To laugh and cry, to live and die
Gülüp ağlamak, yaşayıp ölmek için
In the brightness of my day
Günümün parlaklığında

I want to hear the pealing bells
Çanların sesini duymak istiyorum
Of distant churches sing
Uzak kiliselerin söylediği
But most of all please free me
Ama her şeyden önce lütfen beni özgür bırakın
From this aching metal ring
Bu ağrı yapan metal halkadan
And open out this cage towards the sun
Ve açın kafesin kilidini güneşe doğru

For just a Skyline Pigeon
Bir Ufuk Güvercini için
Dreaming of the open
Açıkları hayal ediyor
Waiting for the day
O günü bekliyor
He can spread his wings
Kanatlarını açabileceği
And fly away again
Tekrar uçabileceği
Fly away skyline pigeon fly
Uç uzaklara ufuk güvercini, uç
Towards the dreams
Hayallerine doğru
You've left so very far behind
Daha önce arkanda bıraktığın

Fly away skyline pigeon fly
Uç uzaklara ufuk güvercini, uç
Towards the dreams
Hayallerine doğru
You've left so very far behind
Daha önce arkanda bıraktığın

Popular posts from this blog

KOBALT & YEKO BOYNA GALAVA ŞARKI SÖZÜ

Depeche Mode Precious Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)

Mitski - My Love Mine All Mine Lyrics