Kelly Clarkson Empty Handed Türkçe Çeviri

Kelly Clarkson Empty Handed Türkçe Çeviri

Did you know that nothing was right
Biliyor musun hiçbir şey yolunda değildi
Were you just happy to hide
Mutluydun sadece
Behind dreams and broken lies
Hayallerin ve bozulmuş yalanların arkasına saklanırken
There's a crack in your perfect smile
Mükemmel gülümsemende bir çatlak vardı
That's been growing a while
Did you think you'd go out in style
Stilinin dışına çıkacağını düşündün mü

With all that you know
Bildiğin her şeyle
How long did you know
Ne kadar sürer biliyor musun

You took me for granted
Beni garantiye aldın
I don't understand it
Bunu anlamıyorum
While looking for answers
Cevapları ararken
I came up empty handed
Elim boş geldim
But don't worry about me
Ama benim için endişelenme
Cause I'm stronger then you think
Çünkü düşündüğünden daha güçlüyüm
And I know its a blessing
Ve biliyorum bu bir lütuf
I came up empty handed
Elim boş geldim

Can you be whoever you like
Hoşlandığın neyse o olabilir misin
You just turn off the lights
Sadece ışıkları kapat
And find yourself a different disguise
Ve kendini farklı bir kılıkta bulacaksın
So you hide the scars you built over time
Bu yüzden zamanla olduşturduğun yaraları saklıyorsun
Do you think I'm blind
Kör olduğumu mu sanıyorsun
You're still lovely on the inside
İçte içe hala sevimlisin

With all that you know
Bildiğin her şeyle
How long did you know
Ne kadar sürer biliyor musun

You took me for granted
Beni garantiye aldın
I don't understand it
Bunu anlamıyorum
While looking for answers
Cevapları ararken
I came up empty handed
Elim boş geldim
But don't worry about me
Ama benim için endişelenme
Cause I'm stronger then you think
Çünkü düşündüğünden daha güçlüyüm
And I know its a blessing
Ve biliyorum bu bir lütuf
I came up empty handed
Elim boş geldim

Did you know that nothing was right
Biliyor musun hiçbir şey yolunda değil
Were you just happy to hide
Mutluydun sadece
Behind dreams and broken lies
Hayallerin ve bozulmuş yalanların arkasına saklanırken

With all that you know
Bildiğin her şeyle
How long did you know
Ne kadar sürer biliyor musun

You took me for granted
Beni garantiye aldın
I don't understand it
Bunu anlamıyorum
While looking for answers
Cevapları ararken
I came up empty handed
Elim boş geldim
But don't worry about me
Ama benim için endişelenme
Cause I'm stronger then you think
Çünkü düşündüğünden daha güçlüyüm
And I know its a blessing
Ve biliyorum bu bir lütuf
I came up empty handed
Elim boş geldim