Kelly Clarkson Fading Türkçe Çeviri

Kelly Clarkson Fading Türkçe Çeviri

Running around
Etrafta dönüyorum
Trying to figure out, now
Anlamaya çalışıyorum şimdi
Where you put your smile down
Gülüşünü bastırdığında
You can't let them see you like this
Böyle olduğunu görmelerine izin veremezsin
Thinking what mask you're gonna front
Önünde olan maskeyi düşünüyorum
You grab the nearest one
En yakınındakini kaptın
You take your place
Yerini aldın

Amongst these faceless others
Bu yüzü olmayanların içinde
Underneath the surface
Yerin altında
Everything's so backwards
Her şey çok ters
It's all a lie
Hepsi bir yalan

[CHORUS:]
Run away
Kaç
Save yourself, let it go
Kendini kurtar boşver gitsin
It's too late
Çok geç
I'm losing you
Seni kaybediyorum
You're fading
Solup gidiyorsun

Don't move
Kıpırdama
Sit there in a trance
Transa geçmiş orada otur
Do not make a sound
Bir ses çıkarma
Fool, what were you thinking?
Aptal ne düşünüyordun
Fallen no one's gonna call
Düşmüş kimse aramayacak
No hands were up at all
Tutacak el yok
You're on your own again
Yine kendi başınasın

Walls are closing in
Duvarlar yaklaşıyor
You can't feel anything
Hiçbir şey hissedemezsin
Becoming one of them
Onlardan birine dönüşüyorsun
Come back to me
Bana geri dön

[CHORUS:]
Run away
Kaç
Save yourself, let it go
Kendini kurtar boşver gitsin
It's too late
Çok geç
I'm losing you
Seni kaybediyorum
You're fading
Solup gidiyorsun

[CHORUS:]
Run away
Kaç
Save yourself, let it go
Kendini kurtar boşver gitsin
It's too late
Çok geç
I'm losing you
Seni kaybediyorum
You're fading
Solup gidiyorsun

Popular posts from this blog

KOBALT & YEKO BOYNA GALAVA ŞARKI SÖZÜ

Depeche Mode Precious Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)

Mitski - My Love Mine All Mine Lyrics