Kelly Clarkson Go Türkçe Çeviri

Kelly Clarkson Go Türkçe Çeviri

Breathe in, breathe out,
Nefes al nefes ver
Restless, waiting for anything,
Huzursuzsun hiçbir şeu beklemiyorsun
Tension is thick in the air
Gerginlik havada yoğun
Are you gonna lead or follow me?
Bana önderlik edecek misin ya da beni takip edecek misin
Full speed, turn up the overdrive,
Tam hızlı aşırı hız düzeyindeyiz
Makes me feel glad that I'm alive,
Beni memnun ediyor hayattayım
It's time we finally made our move,
Hamlemizi yapma zamanımız geldi sonunda
So come on, come on, come on Now
Öyleyse hadi tam şimdi

Lets go,
Hadi gidelim
Lets jump right in,
Sağa dalalım
Scream into the wind,
Rüzgara haykıralım
Feel the fire within,
İçimizdeki ateşi hissedelim
I cant ignore this burning in my soul,
Ruhumdaki yangını inkar edemem
Come on baby let's go,
Hadi bebeğim gidelim
We might go fast,
Çok hızlı gidebiliriz
We might go hard,
Zorlayabiliriz
But I can take it,
Buna dayanabilirim
I need to know, so come on baby go,
Bilmem gerek öyleyse hadi gidelim bebeğim

Fever, in my eye,
Ateş gözümde
Starts racing back and forth in my mind,
Yarışa geri dönüyoruz ve aklımda ilerideyiz
I feel emotions rush through me,
Beni ezip geçen duyguları hissediyorum
Starts stirring such passion inside of me,
İçimdeki böyle bir tutku heyecanı başlatıyor
Are we regressing or taking flight,
Geri çekilecek miyiz ya da uçuşu alacak mıyız
Id rather be laughing
Gülmeyi tercih ederdim
Than just stay quiet,
Sadece sessiz kalmaktansa
It's time to make a move,
Hamle yapma zamanı
It's time, weve nothing to lose,
Zaman geldi kaybedecek bir şeyimiz yok
So come on, come on, come on now,
Öyleyse hadi şimdi

Lets go,
Hadi gidelim
Lets jump right in,
Sağa dalalım
Scream into the wind,
Rüzgara haykıralım
Feel the fire within,
İçimizdeki ateşi hissedelim
I cant ignore this burning in my soul,
Ruhumdaki yangını inkar edemem
Come on baby let's go,
Hadi bebeğim gidelim
We might go fast,
Çok hızlı gidebiliriz
We might go hard,
Zorlayabiliriz
But I can take it,
Buna dayanabilirim
I need to know, so come on baby go,
Bilmem gerek öyleyse hadi gidelim bebeğim

No one to stand in our way,
Kimse yolumuzda duramaz
And nothings holding us back,
Ve kimse bizi geri çekemez
Doesnt matter what they say its just you and me,
Onların ne söylediğinin önemi yok sadece sen ve beniz
I'm so glad it turns out what I didnt know and I was too scared to show,
Bilmediğim şeyleri ters yüz ettiğimiz için memnunum ve göstermekten çok korkuyordum
Lose control of my soul
Ruhumun kontrolünü kaybettim
Come on now,
Hadi şimdi

Lets go,
Hadi gidelim
Lets jump right in,
Sağa dalalım
Scream into the wind,
Rüzgara haykıralım
Feel the fire within,
İçimizdeki ateşi hissedelim
I cant ignore this burning in my soul,
Ruhumdaki yangını inkar edemem
Come on baby let's go,
Hadi bebeğim gidelim
We might go fast,
Çok hızlı gidebiliriz
We might go hard,
Zorlayabiliriz
But I can take it,
Buna dayanabilirim
I need to know, so come on baby go,
Bilmem gerek öyleyse hadi gidelim bebeğim

Breathe in,
Nefes al
Breathe out,
Nefes ver
Go,
Gidelim