Kenny Loggings Footloose Türkçe Çeviri

Kenny Loggings Footloose Türkçe Çeviri

I've been working so hard
Çok sıkı çalışıyorum
I'm punching my card
Kartım delik deşik oldu*
Eight hours for what?
Sekiz saat değer mi
Oh, tell me what I got
Neye sahibim söyle bana
I've got this feeling
İçimde bir his var
That time's just holding me down
Bu süre beni sadece yavaşlatıyor
I'll hit the ceiling or else
Tepem atıcak yoksa
I'll tear up this town
Bu şehri parçalarım

Now I gotta cut loose
Şimdi coşmam lazım
Footloose, kick off the Sunday shoes
Coşun, Pazar ayakkabılarıyla oyuna başlayın
Please, Louise, pull me off of my knees
Lütfen Louise, dizlerimden çek kopar beni
Jack, get back, come on before we crack
Jack, geri dön, yarılmadan önce gel
Lose your blues, everybody cut footloose
Hüzünlerinizi yok edin, herkes coşsun

You're playing so cool, obeying every rule
Çok sakin oynuyorsun, her kurala uyuyorsun
Dig a way down in your heart
Kalbine doğru bir yol aç
You're burning yearning for some
Birileri için yanıyorsun, özlem duyuyorsun
Somebody to tell you that life ain't passing you by
Hayatın seni teğet geçmediğini söyleyecek birilerine
I'm trying to tell you
Sana söylemeye çalışıyorum
It will if you don't even try
Denemezsen bile öyle olur
You'll get by if you'd only
Tek çözüm yolun

Cut loose, footloose, kick off the Sunday shoes
Coşmak, kendinden geçmek, Pazar ayakkabılarınla oyuna başlayın
Ooh-wee Marie shake it, shake it for me
Marie, salla hadi, benim için salla
Woah, Milo come on, come on let's go
Milo, hadi, hadi gidelim
Lose your blues, everybody cut footloose
Hüzünlerinizi yok edin, herkes coşsun

You got to turn me around and put your feet
Beni etrafımda döndürmen ve ayaklarını
On the ground, now take the hold of all
Yere basman lazım, şimdi herkesin desteğini alıp
I'm turning you loose
Seni coşturuyorum

Footloose, kick off the Sunday shoes
Please, Louise, pull me off of my knees
Lütfen Louise, dizlerimden çek kopar beni
Jack, get back, come on before we crack
Jack, geri dön, yarılmadan önce gel
Lose your blues, everybody cut footloose (footloose)
Hüzünlerinizi yok edin, herkes coşsun

Footloose, kick off the Sunday shoes
Please, Louise, pull me off of my knees
Lütfen Louise, dizlerimden çek kopar beni
Jack, get back, come on before we crack
Jack, geri dön, yarılmadan önce gel
Lose your blues
Hüzünlerinizi yok edin

Everybody cut, everybody cut
Herkes, herkes
Everybody cut, everybody cut
Herkes, herkes
Everybody cut, everybody cut
Herkes, herkes
Everybody cut, everybody cut footloose
Herkes, herkes coşsun

*Delikli kart: Eskiden işe girip çıkarken delinen bir kart. Böylece kişinin ne kadar mesai yaptığı anlaşılır.