Marina and The Diamonds Can't Pin Me Down Türkçe Çeviri

Marina and The Diamonds Can't Pin Me Down Türkçe Çeviri

You can paint me any color
Beni her renge boyayabilirsin
And I can be your clown
Be senin palyaçon olabilirim
But you ain't got my number
Ama benim numarama sahip değilsin
Yeah, you can't pin me down
Evet, beni mecbur edemezsin
Yeah, you can't pin me down
Evet, beni mecbur edemezsin
Yeah, you can't pin me down
Evet, beni mecbur edemezsin


Now I got your back up
Şimdi sana arka çıkıyorum
What do you not like

Do you think I'm stuck-up
Kendimi beğenmiş olduğumu mu düşünüyorsun
'Cause I'm always picking fights
Sürekli kavga başlattığım için
You might think I'm one thing,
Bir şey olduğumu düşünebilirsin
But I am another
Ama ben diğeriyim
You can't call my bluff
Bana kafa tutamazsın
Time to back off, motherfucker
Geri çekilme vakti, o.. çocuğu

Do you really want me to write a feminist anthem
Gerçekten bir feminist marşı yazmamı istiyor musun
I'm happy cooking dinner in the kitchen for my husband
Mutfakta kocama akşam yemeği pişirmekten mutluyum
Yeah, yeah
Evet,evet


You can paint me any color
Beni her renge boyayabilirsin
And I can be your clown
Be senin palyaçon olabilirim
But you ain't got my number
Ama benim numarama sahip değilsin
Yeah, you can't pin me down
Evet, beni mecbur edemezsin
Yeah, you can't pin me down
Evet, beni mecbur edemezsin


You ain't got me sussed yet
Henüz beni halledebilmiş değilsin
You're not even close
Yaklaşamadın bile
Baby, it's the one thing
Bebeğim, bu tek şey
That I hate the most
En çok nefret ettiğim
All these contradictions pouring out of me
Tüm bu çelişkiler beni aşıyor
Just another girl in the 21st century
Sadece 21. yüzyılda başka bir kız

I am never gonna give you anything you expect
Sana asla beklediğin hiçbir şeyi vermeyeceğim
You think I'm like the others
Diğerleri gibi olduğumu düşünüyorsun
Boy, you need to get your eyes checked
Oğlum, gözlerini kontrol ettirmen gerek


You can paint me any color
Beni her renge boyayabilirsin
And I can be your clown
Be senin palyaçon olabilirim
But you ain't got my number
Ama benim numarama sahip değilsin
Yeah, you can't pin me down
Evet, beni mecbur edemezsin
Yeah, you can't pin me down
Evet, beni mecbur edemezsin

I could be your sister
Kız kardeşin olabilirdim
I could be your mother
Annen olabilirdim
I could be your neighbour
Komşun olabilirdim
I could be your lover
Sevgilin olabilirdim
Do you like my body?
Bedenimi beğeniyor musun?
Do you like my mind?
Zihnimi beğeniyor musun?
What is it that you are having trouble to define?
Tanımlamakta sorun yaşadığın şey ne?


I am never gonna give you anything you expect
Sana asla beklediğin hiçbir şeyi vermeyeceğim
You think I'm like the others
Diğerleri gibi olduğumu düşünüyorsun
Boy, you need to get your eyes checked
Oğlum, gözlerini kontrol ettirmen gerek
Checked, checked
Kontrol ettirmen, kontrol ettirmen


You can paint me any color
Beni her renge boyayabilirsin
I can be your Russian doll
Senin rus bebeğin olabilirim
But you ain't got my number
Ama benim numarama sahip değilsin
No, you can't make me small
Hayır,beni küçültemezsin
You can paint me any color
Beni her renge boyayabilirsin
And I can be your clown
Ve senin palyaçon olabilirim
But you ain't got my number
No, you can't pin me down
Hayır, beni mecbur edemezsin
Yeah, you can't pin me down
Evet, beni mecbur edemezsin
Yeah, you can't pin me down
Evet, beni mecbur edemezsin