Marina and The Diamonds Weeds Türkçe Çeviri

Marina and The Diamonds Weeds Türkçe Çeviri

Could have filled a garden
Bir bahçe doldurabilirdim
With all the flowers that you gave me
Bana verdiğin tüm çiçeklerle
But none of them were ours
Ama hiçbiri bizim değildi
You know the problem with history
Geçmişle ilgili sorunu biliyorsun
It keeps coming back like weed
Yabani ot gibi geri gelmeye devam ediyor
And when nothing feels enough
Ve hiçbir şey yeterli hissettirmezken
At least you taught me how to love,
En azından bana nasıl sevileceğini öğrettin
How to love, love
Nasıl sevileceğini, sevileceğini
But he keeps growing back
Ama tekrar yetişmeye devam ediyor


Like weeds
Yabani otlar gibi
Baby, just open your eyes to see
Bebeğim, görmek için sadece gözlerini aç
He's growing from inside me
O içimden yetişiyor
And I just don't know what I can do
Ve ne yapabileceğimi bilmiyorum
I thought I cut him at the root
Onu kökünden keseceğimi düşündüm
Like weeds
Yabani otlar gibi
Like weeds
Yabani otlar gibi
Like weeds
Yabani otlar gibi


Yeah, yeah
Evet, evet
I miss all of my exes
Tüm eski sevgililerimi özlüyorum
They're the only ones that know me
Onlar beni tanıyan tek kişiler
And God knows that sex is
Ve tanrı biliyor ki seks,
A way to feel a bit, a little bit less lonely
Biraz, biraz daha az yalnız hissetmenin bir yolu
Yeah, I tried to keep it covered up
Evet, saklı tutmaya çalıştım
Yeah, I thought I cut him at the root
Onu kökünden keseceğimi düşündüm
But now I think my time is up
Ama şimdi sanırım vaktim doldu
'Cause he keeps growing back
Çünkü tekrar yetişmeye devam ediyor

Like weeds
Yabani otlar gibi
Baby, just open your eyes to see
Bebeğim, görmek için sadece gözlerini aç
He's growing from inside me
O içimden yetişiyor
And I just don't know what I can do
Ve ne yapabileceğimi bilmiyorum
I thought I cut him at the root
Onu kökünden keseceğimi düşündüm
Like weeds
Yabani otlar gibi
Like weeds
Yabani otlar gibi
Like weeds
Yabani otlar gibi
Yeah
Evet


Baby…
Bebeğim…


Like weeds
Yabani otlar gibi
Like weeds
Yabani otlar gibi
Like weeds
Yabani otlar gibi
Yeah, yeah
Evet, evet
Baby, just open your eyes to see
Bebeğim, görmek için sadece gözlerini aç
He's growing from inside me
O içimden yetişiyor
And I just don't know what I can do
Ve ne yapabileceğimi bilmiyorum
I thought I cut him at the root
Onu kökünden keseceğimi düşündüm
Like weeds
Yabani otlar gibi
Like weeds
Yabani otlar gibi