Miley Cyrus What's Not To Like? Türkçe Çeviri

Miley Cyrus What's Not To Like? Türkçe Çeviri

Do
Yeah
Do


When you are a superstar
Sen bir süperstarken
They know your name wherever you are
Nerede olursan ol ismini biliyorlar
Life is crazy and I like it
Hayat çılgınca ve bunu seviyorum
Pictures in magazines
Dergilerde resimler
Autographs and 90,000 screams
İmzalar ve 90.000 çığlık
Get the dream and then you live it
Rüyayı al ve sonra onu yaşa


Oh, would not you want that too?
Oh, sen de bunu istemez miydin?
Who could blame you?
Seni kim suçlayabilir?
Oh, because what I say is true, oh yeah
Oh, çünkü dediklerim doğru, oh evetWhen you are a VIP
Sen VIP iken
You get whatever you please
Hoşuna giden her şeyi alabilirsin
What is not to like?
Sevilmeyecek ne var?
The fans screaming your name
Fanlar isminle çığlık atıyor
All the fortune and fame
Tüm gelecek ve ün
What is not to, what is not, what is not to like?
Ne var, ne var, sevilmeyecek ne var?


Yeah, do, do, do, do, do
Yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah
Do, do, do, do, do


Life in the spotlight
Spot ışığında hayat
Designer clothes you wear one time
Bir kere giydiğin tasarımcı elbiseleri
Tell me, now who would not love it?
Söyle bana, şimdi kim bunu istemezdi?
Hollywood celebrity
Hollywood ünlüsü
Coast to coast, sold out every CD
Kıyı kıyıya, tüm CDler satıldı
Loving every minute of it
Her dakikasını seviyorum


[Pre-Chorus]


[Chorus]


Signing pictures till the end of the line
Kuyruğun sonuna kadar resimler imzalamak
Smiling every time (smiling every time)
Her zaman gülümsemek (her zaman gülümsemek)
The song, you want to hear them sing it
Şarkı, onları söylerken duymak istersin
Feels good, going to bring it
İyi hissettirir, alacağım
Radios, live shows
Radyolar, canlı şovlar
Be the star in movie roles
Film rollerinin yıldızı ol
Whoo, what is not to like?
Whoo, sevilmeyecek ne var?
Oh, oh, oh, oh


[Chorus]

When you are a VIP
Sen VIP iken
You get whatever you please
Hoşuna giden her şeyi alabilirsin
What is not to like?
Sevilmeyecek ne var?
The fans screaming your name
Fanlar isminle çığlık atıyor
All the fortune and fame
Tüm gelecek ve ün
Does not that sound nice?
Bu kulağa hoş gelmiyor mu?
You party all the time
Tüm zamanında parti yaparsın
You get to live the life (live the life)
Hayatı yaşarsın (hayatı yaşarsın)
What is not to like?
Sevilmeyecek ne var?
When you are a superstar
Bir süperstarken
Everyone knows who you are
Herkes kim olduğunu bilir
What is not to, what is not, what is not to like?
Ne var, ne var, sevilmeyecek ne var?