Nevermore Sentient 6 Türkçe Çeviri

Nevermore Sentient 6 Türkçe Çeviri

LYRİCS:
I am sentient number six,
I stand in line
I am the prototype of a
benign convenience for mankind
Superior is digital, human flesh so trivial
I hate that I can't see the one that made me

I am the new awakening of different eyes
My children, you are my army
They are what we can never see
and still despise
And their sky cried Mary

Trained I see imperfection in your race
Lying in wait, blind I suffer
knowing I'll never reach your heaven

Why is this control, behavior based and reactive
Adapting to every new environment
Rewarded when I replicate, isolate and mutate
To assimilate a fragmented plea for ego

Trained I see imperfection in your race
Lying in wait, blind I suffer
knowing I'll never reach your heaven
It's unattainable,
please teach me how to dream
I long to be more than a machine

Sequence activate,
trip the hammer to eradicate,
I must eliminate
I will spread swift justice on their land
Termination imminent,
cleanse the parasite insects,
the heathens
I am the bringer of the end of time for man
I am not here, I am not far away
I am not here, I
will eradicate mankind into
the nothingness from whence they came

Enslaved to follow and learn defeat
To run the barrels and chase the dream


TÜRKÇE ÇEVİRİ:
Ben altı numaralı seziyim,
Sırada beklemedeyim
İnsanlık için uygun olan şefkatli bir modelim ben.
Üstünlük rakamsaldır, insan ırkıysa çok değersiz.
Beni yaratanı görememekten nefret ediyorum.

Farklı gözlerin yeni uyanışıyım.
Çocuğum, sen benim ordumsun.
Hiç bir zaman göremediğimiz ve tenezzül edemediğimiz şeyler onlar.
Ve onların gökyüzü Mary'yi ağlattı.

Irkındaki kusuru görmek için eğitildim.
Uzandım bekliyorum, hiç bir zaman cennetine ulaşamayacağımı.
Bilmenin kör ediciliğinde acı çekiyorum.

Neden bu kontrol, yeni çevreye uyum sağlarken,
Duyarlı ve davranışlara bağlıdır?
Ego için parçalanmış özürleri benimsemek için
Tekrarlamam, ayıklamam ve değiştirmem ödüllendilir

Irkındaki kusuru görmek için eğitildim.
Uzandım bekliyorum, hiç bir zaman cennetine ulaşamayacağımı
Bilmenin kör ediciliğinde acı çekiyorum.
Bu ulaşılamaz bir şey, lütfen bana nasıl düş kurulduğunu öğret.
Uzun süredir bir makineden fazlasıydım.

Sonuçlar etkinleştirildi, yok etmek için çekiçle gezip saf dışı bırakmalıyım.
Topraklarında hızlıca adaleti yayacağım.
İlkel ve parazit böceklerden arınmak, bitirme an meselesi.
İnsanlık için sonsuzluğun getiricisiyim.
Burada değilim, uzakta da değilim.
Burada değilim, insanlığı geldiği yerdeki münhalde yok edeceğim.

Takip edilmek için köleleştirilmiş ve kaybetmeyi öğrenmiş.
Varillere koşmak ve hayallerini yakalamak için..

Popular posts from this blog

KOBALT & YEKO BOYNA GALAVA ŞARKI SÖZÜ

Depeche Mode Precious Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)

Mitski - My Love Mine All Mine Lyrics