GÖNÜL GURBET ELE GİTME TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ

GÖNÜL GURBET ELE GİTME (Karacaoğlan)

Gönül gurbet ele gitme

Ya gelinir ya gelinmez

Her güzele gönül verme

Ya sevilir ya sevilmez

 

Gel güllüm gel, gel tellim gel,

Gel nazlım gel.

Geley geley hey

 

Has bahçenin gül ağacı

Kimi tatlı kimi acı

Benim derdimin ilacı

Ya bulunur ya bulunmaz

 

Gel güllüm gel, gel tellim gel,

 Gel nazlım gel.

 Geley geley hey

 

Deryalarda yüzer bahri

Doldur ver içeyim zehri

Zalım gurbet elin kahrı

Ya çekilir ya çekilmez

 

Gel güllüm gel, gel tellim gel,

Gel nazlım gel.

Geley geley hey

 

Karacaoğlan çıksa yola

Hızır yardım etse kula

Yar denilen demir kale

Ya alınır ya alınmaz

 

Gel güllüm gel, gel tellim gel,

Gel nazlım gel.

Geley geley hey