SUNAM TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ

 SUNAM (Sivas, Pir Sultan Abdal)

Sahahtan cemalin seyran eyledim

Gönüller perişan elinden sunam

Nice bekliyeyim gurbet ellerde

Hiç bilir yok mudur halinden sunam

 

Sen seher yelisin gider gelmezsin

Gelirsen de bana baki kalmazsın

Seni uçuranlar baki kalmasın

Seni kim uçurdu gölünden sunam

 

Pir Sultan Abdal'ım cemalin güzel

Aradım bulamadım bir haber yazar

Şimdi senin ismin cenneti gezer

Kalma bizim için yolundan sunam

Comments