UYUR İKEN UYARDILAR TÜRKÜ SÖZLERİ

UYUR İKEN UYARDILAR (Sivas, Pir Sultan Abdal)

Uyur iken uyardılar

Diriye saydılır bizi

Koyun olduk ses anladık

Sürüye saydılar bizi

 

Halımızı hal eyledik

Yolumuzu yol eyledik

Her çiçekten bal eyledik

Arıya saydılar bizi

 

Pir Sultan Abdalım şurda

Çok keramet var insanda

Ol cihanda bu cihanda

Veliye saydılar bizi