Skip to main content

ARJUN KANUNGO - JORUGA HUSHARUGA LYRİCS

ARJUN KANUNGO - JORUGA HUSHARUGA LYRİCS

(FEAT. SOONU THAKUR)

(FROM "JORUGA HUSHARUGA" SOUNDTRACK)

 

NEE CHOOPULANU NEE MAATALANU DAACHENTHA CHOTE UNDAA?

SARİPODE MANASANTHAA, ELLAA?

NEE NAWALANU NEE SİGGULANU POLCHENTA MAATE UNDAA?

SARİPODE TELUGANTHAA, ELLAA?

 

[?]

 

ALAVATO PORAPATO, PORAPATE ALAVATAYYİNDO

PAGALAİNAA KALALANNEE, NİDRA POVE

NİLADEESİ ADİGAAKA NİNNEE DAACHİ OORİNCHETİ

KAALANNE BUDDHİ LEDHANDHE

 

DEVUDE NİNNU CHESİ

AAGİPOYAADU CHUSİ

NİNNU PAMPAALO

MAANALO EE NELA KESİ

VENNELE DAARİ KAASİ

TAAKİTE NİNNU CHUSİ

JAİLU LO PETTİ

BANDHİSTAA SANKELLU VESİ

 

NEE OOPİRE, MOSİNAA, GAALİKİKA OORİPAADADE

GUPPETE MOOSEE NE, BANDİNCHAGAA

IPUDİKA SANTAKAM LENİDE CHELLANİ CHEKKU MAADİRE

JEEVİTAM MAARENE NEEVALLANE

 

ALAVATO PORAPATO, PORAPATE ALAVATAYYİNDO

PAGALAİNAA KALALANNEE, NİDRA POVE

NİLADEESİ ADİGAAKA NİNNEE DAACHİ OORİNCHETİ

KAALANNE BUDDHİ LEDHANDHE

 

NEE CHOOPULANU NEE MAATALANU DAACHENTHA CHOTE UNDAA?

SARİPODE MANASANTHAA, ELLAA?

NEE NAWALANU NEE SİGGULANU POLCHENTA MAATE UNDAA?

SARİPODE TELUGANTHAA, ELLAA?

 

ALAVATO PORAPATO, PORAPATE ALAVATAYYİNDO

PAGALAİNAA KALALANNEE, NİDRA POVE

NİLADEESİ ADİGAAKA NİNNEE DAACHİ OORİNCHETİ

KAALANNE BUDDHİ LEDHANDHE


 

 

Comments