Skip to main content

Yunus Dişkaya - Welatê Xerîb Lyrics


Yunus Dişkaya -
Welatê Xerîb Lyrics

Dayê ev welat

Yê me nîn e,

Warekî bêşerm

Bêhis û bêevîn e.

 

Janê wê pir in,

Derd giran in,

Kul-birîn in...

 

Nav nên da te' n in,

Nav ken da kîn in

 

Dilê lawê te dêşînin…

 

Dayê, ax dayê,

Em li vir teyrê

Bêhêlîn in.

 

Zarrê me jî

Yê me nîn in.

 

Xêrxwez li ku ne?

Pêşiyê bigrin,

Koçên koçbera

Ber bi welêt

Vegerînin...

******Lyrics 2022*******

 

Comments