Black Sabbath War Pigs Türkçe Çeviri

Black Sabbath War Pigs Türkçe Çeviri

LYRİCS:
Generals gathered in their masses
Just like witches at black masses
Evil minds that plot destruction
Sorcerers of death's construction
In the fields the bodies burning
As the war machine keeps turning
Death and hatred to mankind
poisoning their brainwashed minds
Oh Lord yeah

Politicians hide themselves away
They only started the war
Why should they go out to fight
They leave that all to the poor

Time will tell on their power minds
Making war just for fun
Treating people just like pawns in chess
Wait 'till their judgment day comes

Now in darkness world stops turning
Ashes were the bodies burning
No more war pigs have the power
Hand of God has struck the hour
Day of judgment God is calling
On their knees, the war pigs crawling
Begging mercies for their sins
Satan laughing spreads his wings
Oh Lord yeah


TÜRKÇE ÇEVİRİ:
Komutanlar kitlelerini topladı
Tıpkı kara ayinlerdeki cadılar gibi
Yıkım planlayan şeytani beyinler
Ölüm büyücülerinin yapıtı
Cephede bedenler yanıyor
Savaş makinası uyguladıkça
İnsanlığa ölüm ve nefret
Onların yıkanmış beyinlerini zehirliyor
Oh Rabbim evet

Politikacılar kendilerini hizliyor
Onlar sadece savaşı başlatırlar
Neden çıkıp da savaşa gitsinler ki
Onlar (bu işlerin) hepsini fakire bıraktı

Zaman gösterecektir onların güç beyinlerinde
Sadece eğlence için savaş yapıyorlar
İnsanlara tıpkı satrançtaki piyonlar gibi davranıyorlar
Onların kıyamet günü gelinceye kadar bekle

Şimdi karanlıkta dünya dönmeyi bırakıyor
Küller, yanan insanlardı
Artık savaş domuzlarının gücü yok
Tanrı'nın Eli saate vurdu
Kıyamet günü Tanrı çağırıyor
Dizlerinin üzerlerinde, savaş domuzları emekliyor
Günahları için merhamet diliyorlar
İblis gülüyor (ve) kanatlarını açıyor
Oh Rabbim evet.

Popular posts from this blog

KOBALT & YEKO BOYNA GALAVA ŞARKI SÖZÜ

Depeche Mode Precious Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)

Mitski - My Love Mine All Mine Lyrics