Jake Bugg What Doesn't Kill You Türkçe Çeviri

Jake Bugg What Doesn't Kill You Türkçe Çeviri

-Step out the door 2 AM yesterday
Dün gece saat 2'de kapıdan dışarı adım attım.
-Me and my friend keeping the night aflame
Ben ve arkadaşım gece alevini tutuyoruz.
-And as we're walking in the clear night blind
Ve biz gecenin saydam karanlığında yürürken,
-Two guys come up and take him out of sight
İki adam gelip onu dışarı attı.
-All I know is one thing they hit him hard he doubles up
Bütün bildiğim tek bir şey, ona sertçe vurdular ve o iki büklüm oldu.
-They takes his money and they run and all I can do is watch them go
Onun parasını alıp kaçtılar ve benim bütün yapabildiğim gidişlerini izlemekti.
-His hands are round his nose
Elleri burnunun etrafını sarmıştı.
-His blood is on his clothes
Kanı kıyafetlerinin üstündeydi.

-What doesn't kill ya
Ne seni öldürmez?
-What doesn't hurt
Ne acıtmaz?
-Sometimes you feel you're up against the world
Bazı zamanlarda tüm dünyaya karşı olduğunu düşünürsün.
-What doesn't kill ya
Ne seni öldürmez?
-What doesn't break
Ne kırmaz?
-This life it seems
Bu hayat gibi görünüyor
-To bring you to your knees
Seni dizelerinin üzerine getirmek için.
-You try you bleed then finally you breathe
Kanadıktan sonra sonunda nefes almayı deniyorsun.

-She was the dream that kept me up at night
O beni geceleri uyutmayan rüyaydı.
-I couldn't face the world without her eyes
Onun gözleri olmadan dünyayla yüzleşemedim.
-I never knew it till she disappeared
O kaybolana kadar bunun hiç farkında değildim.
-My life would be a bunch of souvenirs
Hayatım bir sürü hatıra oldu.
-All I know is what it is her heart she doubles up
Bütün bildiğim onun kalbini neyin iki katına çıkaracağı.
-She packs her bag and then she runs and all I can do is watch her go
Çantasını topladı ve sonra kaçtı ve benim tek yapabildiğim gidişini izlemekti.
-I've lost all I own
Herşeyimi kaybettim.

-What doesn't kill ya
Ne seni öldürmez?
-What doesn't hurt
Ne acıtmaz?
-Sometimes you feel you're up against the world
Bazı zamanlarda tüm dünyaya karşı olduğunu düşünürsün.
-What doesn't kill ya
Ne seni öldürmez?
-What doesn't break
Ne kırmaz?
-This life it seems
Bu hayat gibi görünüyor
-To bring you to your knees
Seni dizelerinin üzerine getirmek için.
-You try you bleed then finally you breathe
Kanadıktan sonra sonunda nefes almayı deniyorsun.

-What doesn't kill ya
Ne seni öldürmez?
-What doesn't hurt
Ne acıtmaz?
-Sometimes you feel you're up against the world
Bazı zamanlarda tüm dünyaya karşı olduğunu düşünürsün.
-What doesn't kill ya
Ne seni öldürmez?

-What doesn't break
Ne kırmaz?
-This life it seems
Bu hayat gibi görünüyor
-To bring you to your knees
Seni dizelerinin üzerine getirmek için.
-You try you bleed then finally you breathe
Kanadıktan sonra sonunda nefes almayı deniyorsun.

Popular posts from this blog

KOBALT & YEKO BOYNA GALAVA ŞARKI SÖZÜ

Depeche Mode Precious Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)

Mitski - My Love Mine All Mine Lyrics