Kelly Clarkson Love In These Eyes Türkçe Çeviri

Kelly Clarkson Love In These Eyes Türkçe Çeviri

Somewhere in the night, there is darkness, there is Light
Gece bir yerde, karanlık var ışık var
And I'm reaching within to find where the sadness ends
Ve ben üzüntünün nerde bittiğini bulmak için uzanıyorum
Cause maybe then I'll know why I always feel alone
Çünkü belki de o zaman bileceğim neden hep yalnız hissettiğimi
I need something to hold something to call my own
Tutunacak bir şeye, benim diyebileceğim bir şeye ihtiyacım var

Find a wishing well or a shooting star
İyi dilek ya da kayan bir yıldız bul
Find a fairytale that takes me so far
Beni uzaklara getirecek bir perimasalı bul
Away from here I just want to feel more
Buradan uzaklara… daha fazlasını hissetmek istiyorum

Cause I've been waiting all my life
Çünkü hayatım boyunca bekledim
For a fire to burn and a lesson to learn
Yakacak bir ateş ve öğrencek bir ders
Nothing ever turns out right
Hiçbir şey doğruya dönmez
But I'll still believe that someday I'll see that
Ama bunu bir gün göreceğime hala inanıyorum
It's never too late to find
Bulmak için asla geç değil
Love in these eyes
Bu gözlerdeki aşkı
Love in these eyes
Bu gözlerdeki aşkı

Sometimes I get tired
Bazen yoruluyorum
It's like this road goes on for miles
Bu yol millerce gidiyormuş gibi
And nobody knows how hard it is to smile
Ve kimse bilemez gülümsemenin ne kadar zor olduğunu
Smile
Gülümsemenin

Find a wishing well or a shooting star
İyi dilek ya da kayan bir yıldız bul
Find a fairytale that takes me so far
Beni uzaklara getirecek bir perimasalı bul
Away from here I just want to feel more
Buradan uzaklara… daha fazlasını hissetmek istiyorum

Cause I've been waiting all my life
Çünkü hayatım boyunca bekledim
For a fire to burn and a lesson to learn
Yakacak bir ateş ve öğrencek bir ders
Nothing ever turns out right
Hiçbir şey doğruya dönmez
But I'll still believe that someday I'll see that
Ama bunu bir gün göreceğime hala inanıyorum
It's never too late to find
Bulmak için asla geç değil
Love in these eyes
Bu gözlerdeki aşkı
Love in these eyes
Bu gözlerdeki aşkı

Someday I'll look in the mirror
Bir gün aynaya bakacağım
And staring at me
Bana bakacağım
Will be the person I am
Olduğum kişi olacağım
And the person that I always thought I could be
Ve her zaman olabileceğimi düşündüğüm kişi

Cause I've been waiting all my life
Çünkü hayatım boyunca bekledim
For a fire to burn and a lesson to learn
Yakacak bir ateş ve öğrencek bir ders
Nothing ever turns out right
Hiçbir şey doğruya dönmez
But I'll still believe that someday I'll see that
Ama bunu bir gün göreceğime hala inanıyorum
It's never too late to find
Bulmak için asla geç değil
Love in these eyes
Bu gözlerdeki aşkı
Love in these eyes
Bu gözlerdeki aşkı