Marina and The Diamonds Solitaire Türkçe Çeviri

Marina and The Diamonds Solitaire Türkçe Çeviri

Don't wanna talk anymore
Artık konuşmak istemiyorum
I'm obsessed with silence
Sessizliğe takıntılıyım
I go home and I lock my door
Eve gidiyorum ve kapımı kilitliyorum
I can hear the sirens
Sirenleri duyabiliyorum


I see buildings and bars from the window
Penceremden binalar ve barları görüyorum
And I listen to the wind blow
Ve rüzgarın sesini dinliyorum
I see people and cars covered in gold
İnsanları ve altınla kaplı arabaları görüyorum
And I'm happy to be on my own
Ve tek başıma olmaktan mutluyum


Hard like a rock, cold like stone
Bir kaya gibi sert, taş gibi soğuk
White like a diamond, black like coal
Bir elmas gibi beyaz, kömür gibi siyah
Cut like a jewel, yeah I repair
Mücevher gibi kesilmiş, evet tamir ederim
Myself when you're not there
Kendimi sen burada değilken


Solitaire
Tek taş
Something you consider rare
Nadir göz önünde bulundurduğun bir şey
I don't wanna be compared
Kıyaslanmak istemiyorum
With that cheap shimmer and glitter
O ucuz donuk ışık ve simle
Solitaire
Tek taş


I'm in love with the ice-blue, gray skies of England
Buz mavisine aşığım, İngiltere'nin gri gökyüzüne
I'll admit, all I wanna do is get drunk and silent
İtiraf edeceğim, tüm yapmak istediğim sarhoş olmak ve sessizlik
Watch my life unfold all around me
Hayatımın etrafıma serilmesini izle
Like a beautiful garden
Güzel bir bahçe gibi
I see flowers so tall, they surround me
Çok uzun çiçekler görüyorum, etrafımı çevreliyorlar
Oh my heart, it became so hardened
Oh kalbim, çok katılaştı


Hard like a rock, cold like stone
Bir kaya gibi sert, taş gibi soğuk
White like a diamond, black like coal
Bir elmas gibi beyaz, kömür gibi siyah
Cut like a jewel, yeah I repair
Mücevher gibi kesilmiş, evet tamir ederim
Myself when you're not there
Kendimi sen burada değilken


Solitaire
Tek taş
Something you consider rare
Nadir göz önünde bulundurduğun bir şey
I don't wanna be compared
Kıyaslanmak istemiyorum
With that cheap shimmer and glitter
O ucuz donuk ışık ve simle
Solitaire
Tek taş


And all the other jewels around me
Ve etrafımdaki tüm diğer mücevherler
They astounded me at first
Önce beni şaşırttılar
I covered up my heart in boundaries
Kalbimi sınırlarla kapladım
And all the fakes, they called me cursed
Ve tüm sahtekarlar, bana lanetli dediler
But I'm not cursed, I'm not cursed
Ama ben lanetli değilim, lanetli değilim
I was just covered in dirt, dirt, dirt, dirt
Kirle kaplıydım, kir, kir, kir


Solitaire
Tek taş
Something you consider rare
Nadir göz önünde bulundurduğun bir şey
I don't wanna be compared
Kıyaslanmak istemiyorum
With that cheap shimmer and glitter
O ucuz donuk ışık ve simle
Solitaire
Tek taş

Solitaire [4x]
Tek taş [4x]

Popular posts from this blog

KOBALT & YEKO BOYNA GALAVA ŞARKI SÖZÜ

Depeche Mode Precious Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)

Mitski - My Love Mine All Mine Lyrics