The Neighbourhood R.i.p To My Youth Türkçe Çeviri

The Neighbourhood R.i.p To My Youth Türkçe Çeviri

R.I.P. to my youth
-Gençliğimin ruhu şad olsun

And you could call this the funeral
-Ve bunu cenazede söyleyebilirdiniz
I'm just telling the truth
-Sadece doğruyu söylüyorum
And you can play this at my funeral
-Ve bunu cenazemde çalabilirsiniz
Wrap me up in Chanel inside my coffin
-Tabutumda beni Chanellere sarın
Might go to Hell and there ain't no stopping
-Cehenneme gidebilirim ve duraksama olmayabilir.
Might be a sinner and I might be a saint
-Bir günahkar da olabilirim bir aziz de
I'd like to be proud, but somehow I'm ashamed
-Gurur duymak isterdim ama bir şekilde utanıyorum
Sweet little baby in a world full of pain
-Acılarla dolu dünyadaki küçük, tatlı bebek
I gotta be honest, I don't know if I could take it
-Dürüst olmak gerekirse, kabullenebilir miydim bilmiyorum
Everybody's talking, but what's anybody saying?
-Herkes konuşuyor ama ne söylüyorlar?
Mama said if I really want to, then I can change, yeah yeah
-Annem istersem değişebileceğimi söyledi, evet evet

R.I.P. to my youth
-Gençliğim nur içinde yatsın
If you really listen, then this is to you
-Eğer gerçekten dinliyorsan, bu -şarkı- senin için
Mama, there is only so much I can do
-Anneciğim, yapabileceğim şeylerin bir sınırı var
Except for you to witness, for to worship me too
-bana da tapman için görmen dışında

I'm using white lighters to see what's in front of me
-Önümde ne olduğunu görmek için beyaz çakmağı* kullanıyorum
R.I.P. to my youth
-gençliğimin ruhu şad olsun

And you could call this the funeral
-bunu cenazede söyleyebilirdin
I'm just telling the truth, yeah
-ben sadece doğruyu söylüyorum, evet
You can play this at my funeral
-bunu cenazemde çalabilirsin
Tell my sister don't cry and don't be sad
-ablama söyle üzülmesin, ağlamasın
I'm in Paradise with Dad
-Babamla birlikte cennetteyim
Close my eyes and then cross my arms
-gözlerimi kapat ve sonra kollarımı kavuştur
Put me in the dirt, let me dream with the stars
-beni pisliğin içine at, bırak yıldızlarla hayal kurayım
Throw me in a box with the oxygen off
-beni oksijenin olmadığı bir kutuya at
You gave me the key and you locked every lock
-bana anahtarı verdin ve her kilidi kitledin
When I can't breathe, I won't ask you to stop
-nefes alamadığımda senden durmanı istemeyeceğim
When I can't breathe, don't call for a cop
-nefes alamadığımda, polisi arama
I was naive and hopeful and lost
-ben toy, umut dolu ve kaybolmuştum
Now I'm aware and driving my thoughts
-şimdiyse farkındayım ve düşüncelerime hakim olabiliyorum

What do I do? What do I do?
-ne yapıyorum? ne yapıyorum?
I don't believe it if I don't keep proof
-kanıtlamaya devam ettiğime inanamıyorum
I don't believe it if I don't know you
-seni tanıyamamış olmama inanamıyorum
I don't believe it if it's on the news or on the Internet
-bunun haberlere ve internete düşmesine inanamıyorum
I need a cigarette
-bir sigaraya ihtiyacım var

I'm using white lighters to see what's in front of me
-önümde ne olduğunu görmek için beyaz çakmağı kullanıyorum
I'm using white lighters to see
-görmek için beyaz çakmağı kullanıyorum
R.I.P. to my youth
-gençliğimin ruhu şad olsun

And you could call this the funeral
-bunu cenazede söyleyebilirdin
I'm just telling the truth, yeah
-ben sadece doğruyu söylüyorum, evet
You can play this at my funeral
-bunu cenazemde çalabilirsin
Tell my sister don't cry and don't be sad
-ablama söyle üzülmesin, ağlamasın
I'm in Paradise with Dad
-Babamla birlikte cennetteyim
Close my eyes and then cross my arms
-gözlerimi kapat ve sonra kollarımı kavuştur
Put me in the dirt, let me dream with the stars
-beni pisliğin içine at, bırak yıldızlarla hayal kurayım