Tom Odell Supposed To Be Türkçe Çeviri

Tom Odell Supposed To Be Türkçe Çeviri

Sat on the rooftop
Watching the birds flying free
Watching the clouds walk
And watching the rain become the sea
Hearing my love talk
Every breath she ever breathes
Like it was always supposed to be like that

But then we broke up
And she went west and I went east
She got a new boyfriend
A little too soon if you're asking me
I heard that she loves him
A litte bit more than she'll ever love me
And it was always supposed to be like that

I look to the skyline
And said how many falls until I fly
Look to the old times and said
How many roads until I find
And oh it's tough now
Cause love always, love always is unkind

I sat on the rooftop
And I watched the birds flying free
I watched the clouds walk
And I watched the rain become the sea
And just for a moment, just for a moment
I felt so free from all I'm supposed to be

I look to the skyline and said
How many falls until I fly
Look to the old times I said
How many roads until I find
And oh it's tough now
Cause love always, love always is unkind
Olması Gereken

Çatıkatında oturdum
Kuşların özgürce uçuşunu izliyorum
Bulutların yürüyüşünü izliyorum
Yağmurun denize dönüşünü izliyorum
Sevgilimin konuşmasını duyuyorum
Aldığı her nefes
Her zaman böyle olması gerekirdi

Ama sonra ayrıldık
Ve o batıya gitti bende doğuya
Yeni bir erkek arkadaşı var
Bana sorarsan biraz erken
Onu sevdiğini duydum
Beni sevebileceğinden biraz daha fazla
Ve her zaman böyle olması gerekirdi

Ufuk çizgisine baktım
Ve uçana kadar kaç düşüş gerek dedim
Eski zamanlara baktım ve
Bulana kadar kaç cadde var dedim
Ve oh yine de şimdi var
Çünkü aşk her zaman, aşk her zaman kırıcı

Çatıkatında oturdum
Kuşların özgürce uçuşunu izliyorum
Bulutların yürüyüşünü izliyorum
Yağmurun denize dönüşünü izliyorum
Ve sadece bir anlığına, sadece bir anlığına
Olmam gerekenden daha özgür hissettim

Ufuk çizgisine baktım
Ve uçana kadar kaç düşüş gerek dedim
Eski zamanlara baktım ve
Bulana kadar kaç cadde var dedim
Ve oh yine de şimdi var
Çünkü aşk her zaman, aşk her zaman kırıcı