Skip to main content

NANCY AJRAM - SAH SAH LYRICS

MARSHMELLO X NANCY AJRAM - SAH SAH LYRİCS

[Chorus]

Sah Sah

Sah Sah

Sah Sah

Sah Sah

Wa'af kolel aadin

Or’os or'os

Or'os or’os

Wekhtar tor'os maa meen

Dallaa Dallaa

Dallaa Dallaa

Dallaa Kollel helween

Dallaa Kollel helween

[Verse 1]

Shaklaha sahra sabbahi

Wel kolli hayefdal sahi

We ma nesharshilla maannas

Ennas el ghalyeen

We niish agmal sahraya

Bessohba i helwa kfaya

We nsib elsahra i helwa di

We nrouh aala fen

Shaklaha sahra sabbahi

Wel kolli hayefdal sahi

We ma nesharshilla maannas

Ennas el ghalyeen

We niish agmal sahraya

Bessohba i helwa kfaya

We nsib elsahra i helwa di

We nrouh aala fen

 

[Chorus]

Sah sah

Sah sah

Sah Sah

Sah Sah

Wa'af kolel aadin

Or'os or'os

Or'os or'os

Wekhtar tor'os maa meen

Dallaa Dallaa

Dallaa Dallaa

Dallaa Kollel helween

Ah Kollel helween

Sah Sah

 

Sah Sah

Or’os or’os

Sah Sah

Sah Sah

Or'os or’os

 

[Verse 2]

Sibak mel hozn ya seedee

Wenta tfarfesh aala eedee

Ehna elli ma yеfrahshi elleila maana

La' ma nhebboosh

Ehna nnas еssahran

We ma feesh wala haga warana

Welli byetkallem gad

Da mosh ma'to

Ma bnesmaa loosh

 

[Chorus]

Sah Sah

Sah Sah

Sah Sah

Sah Sah

Wa'af kolel aadin

Or’os or'os

Or'os or'os

Wekhtar tor'os maa meen

Dallaa Dallaa

Dallaa Dallaa

Dallaa Kollel helween

[Bridge]

Kollel helween

Shaklaha sahra sabbahi

Wel kolli hayefdal sahi

We ma nesharshilla maannas

Ennas el ghalyeen

 

[Verse 3]

We niish agmal sahraya

Bessohba i helwa kfaya

We nsib elsahra i helwa di

We nrouh aala fen

 

[Outro]

Sah Sah

Sah Sah

Sah Sah

Sah Sah

Or'os or'os

Sah Sah

Sah Sah

Or'os or'os

Comments