Falkenbach ...Where Blood Will Soon Be Shed Türkçe Çeviri

Falkenbach ...Where Blood Will Soon Be Shed Türkçe Çeviri

LYRİCS:
"From the darkness, rising out of blackness,
a flame once, burning like red blood
was seen by those who waited for the battle,
to lead them to where blood will soon be shed."

The oars were shoved into the water,
the wind blew strong and filled the sails
of dragonships
set out for a vikingish foray.

The runes were scratched into the swordblades,
wielded by heathen of the north
to the glory of
Valfreya, Asynja, Vanadis !!!

As darkness fell and all was silent
the air was filled with smell of death
and fires burned
as a sign of asatruian pride !!!

"The seashore burned like fire
and blood ran down the sands.
Another day of victory
in unknown foreign lands.
Guided we are by Allfather's might."


TÜRKÇE ÇEVİRİ:
"Karanlıktan, siyahlığın içinden yükseliyor,
bir zamanlar alev olan, kırmızı kan gibi yanıyor
savaş için bekleyenler tarafından görülmüştü,
onlara yakında kanın döküleceği yere kadar rehberlik etmesi için."

Kürekler suya itilmişti,
rüzgar sert esti ve yelkenlerini doldurdu
ejdergemilerinin,*
viking akını için yola çıkan.

Rünik yazılar kılıçlarına kazınmıştı,
kuzeyli dinsizler tarafından kullanıldı
ihtişamı için
Valfreya'nın, Asynja'nın, Vanadis'in!!!

Karanlık çöktü ve her şey sessizdi
havada ölüm kokusu vardı
ve ateşler yandı
Asatruian* gururunun bir simgesi olarak!!!

"Deniz kenarı ateş gibi yandı
ve kan kumlardan aşağı aktı.
Zaferin bir başka günü
bilinmeyen yabancı topraklarda.
Hepimizin babası* tarafından gösterildi yolumuz."


*Ejdergemisi: Ejderha model alınarak tasarlanmış bir viking gemisi

*Hepimizin babası: İngilizce karşılığı Allfather'dır, şarkıya göre baktığımızda "Hepimizin babası" olarak Odin kastedilmektedir ama kelime herhangi bir mitolojideki en üstün erkek tanrıyı tanımlamak için de kullanılabilir.

*Asatruian: Ne anlama geldiği hakkında en ufak bir fikrim yok, bilen biri varsa ve ulaşabilirse mutlu olurum.