Moby New Dawn Fades Türkçe Çeviri

Moby New Dawn Fades Türkçe Çeviri

A change of scenes, a change of style.
Olayda bir değişiklik, stilde bir değişiklik
A change of hopes, with no regrets,
Umutlarda bir değişiklik,pişmanlıklar olmadan
A chance to watch, admire the distance,
Seyretmek için bir şans,hayranlıktan uzak
Still occupied, though you forget.
Hala dolu,unutmasına rağmen
Different colors, different shades,
Farklı renkler,farklı tonlar
Over each mistakes were made.
Her bir hatanın üzerine yapılmış
I took the blame.
Kabahat üstlendim
Directionless so plain to see,
Yönü olmadan görmek için engebesiz
A loaded gun won't set you free.
Dolu bir silah ama serbest değil
So you say
Bu yüzden söyle

We'll share a drink and step outside,
İçkimizi paylaşıp dışarıya adım atacağız
An angry voice and one who cried,
Kızgın bir ses ve biri ağlıyordu
I gave you everything and more,
Sana herşeyimi ve fazlasını verdim
The strain's too much, can't take much more
Bu yük çok fazla,daha fazlasını kaldıramam
I've walked on water, run through fire,
Suyun üzerinde yürüdüm,ateşe doğru koşuyorum
Can't seem to feel it anymore.
Artık hissediyorum gibi görünmüyor
Because we're, yay
Çünkü biz,yay*
Hoping for something more,
Birşeylerin daha fazla olmasını umuyorum
Hoping for something else
Başka birşeyler için ümit ediyorum
We're, yay
Biz,yay*
You seeing me this way,
Bu yolda beni görüyorsun
You're hoping for something more
Birşeylerin daha fazla olmasını umuyorsun
When our love goes wrong
Aşkımız yanlış yola girdiğinde

Popular posts from this blog

KOBALT & YEKO BOYNA GALAVA ŞARKI SÖZÜ

Depeche Mode Precious Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)

Mitski - My Love Mine All Mine Lyrics