Xandria Forevermore Türkçe Çeviri

Xandria Forevermore Türkçe Çeviri

Once there was a time of a never-ending dream
Bir zamanlar hiç bitmeyen bir rüya vardı
Of being free, of immortality
Serbest olan,sonsuz olan
When a song was a mystery
Bir şarkı bir sır iken
And the stars so easy to reach
Ve yıldızlara ulaşmak çok kolaydı
But something changed now the sand's trickling slow
Ama bazı şeyler değişti şimdi kum saati zamanı aldatıyor
The time of innocence is over now
Saflık zamanı sona erdi

I know the rivers won't be flowing on forevermore
Biliyorum nehirler sonsuza dek akmayacak
The wind of time blows right into my eyes
Zamanın esintisi gözlerimin içine doğru esecek
My flower withers and so do they all
Çiçeklerim soluyor ve işte bu yüzden
Nothing lasts forevermore
Hiçbirşey sonsuza dek kalmıyor

Why is my fate that I will never see
Kaderimin neden olduğu sebebi asla göremeyeceğim
The story's end, the final truth to be
Hikaye sona erdi, nihai gerçek olarak
And to you lights that help me through the dark
Ve ışıklarınız bana yol gösteriyor karanlıkta
My greatest fear is losing your spark
En büyük korkularım senin kıvılcımınla kayboluyor

I know the rivers won't be flowing on forevermore
Biliyorum nehirler sonsuza dek akmayacak
The wind of time blows right into my eyes
Zamanın esintisi gözlerimin içine doğru esecek
My flower withers and so do they all
Çiçeklerim soluyor ve işte bu yüzden
Nothing lasts forevermore
Hiçbirşey sonsuza dek kalmıyor

I see the days go by and feel the snow is falling down
Gideceğim günleri görüyorum ve düşen her bir kar tanesini hissediyorum
I've seen the end is waiting by my side
Yanı başımda bekleyen sonu görüyorum
The dream is lost, once I was told
Rüya kayboldu,bir zamanlar söylemiş olduğum
It's gone forevermore
Sonsuza dek kayboldu